HTI

Bảo mật an toàn thông tin cho doanh nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết

Bảo mật an toàn thông tin cho doanh nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết

15:13, 16/06/2021

Không ít các doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới đã gặp các sự cố về mất cắp thông hay rò rỉ dữ liệu, mức độ thiệt hại nhiều khi không thể đo đếm. Trước thực trạng này, doanh nghiệp cần chủ động bảo vệ an toàn cho hệ thống dữ liệu của mình, thiết lập các hệ thống bảo mật, an toàn thông tin