Huawei P50 Pocket

Huawei dần bắt kịp doanh số smartphone gập của Samsung

Huawei dần bắt kịp doanh số smartphone gập của Samsung

15:05, 02/06/2022

Trong báo cáo mới nhất của mình, nhà nghiên cứu Ross Young đến từ DSCC cho biết Huawei đang bắt kịp Samsung về doanh số smartphone gập.