hybrid cloud

Điện toán đám mây - Thay đổi để thích nghi

Điện toán đám mây - Thay đổi để thích nghi

08:05, 14/01/2022

Đại dịch COVID-19 buộc các doanh nghiệp phải thay đổi mô hình kinh doanh, mô hình sản xuất theo hướng chuyển đổi số để sinh tồn và phát triển trong tình hình mới. Đó là "bầu trời rộng" để điện toán đám mây tăng trưởng và phát triển hơn nữa