iCloud Microsoft

Đổi mới kỹ thuật số nhờ Microsoft Azure

14:22, 08/11/2016

Tại Châu Á – Thái Bình Dương, rất nhiều khách hàng của Microsoft đang khai thác Azure như nền tảng đám mây để phát triển các năng lực vượt trội về phân tích dữ liệu và số hóa. Thực tế, Microsoft đã tăng trưởng 3 con số về IoT và dịch vụ phân tích tiên tiến nhờ Azure.