Intel

Vingroup và Intel hợp tác chiến lược về công nghệ

Vingroup và Intel hợp tác chiến lược về công nghệ

18:25, 31/05/2022

Theo Biên bản ghi nhớ (MoU), Vingroup sẽ hợp tác với Intel trong 5 lĩnh vực công nghệ, liên quan đến các giải pháp cho các đô thị thông minh và tòa nhà thông minh hỗ trợ 5G, các giải pháp nhà máy thông minh IOT và chiến lược đa đám mây.