iPad Pro M1

Zoom có tính năng đặc biệt cho iPad Pro M1

Zoom có tính năng đặc biệt cho iPad Pro M1

14:27, 27/05/2021

Zoom đang cập nhật ứng dụng iPad của mình với một số tính năng mới đặc biệt nhằm vào M1 iPad Pro mới.