iPhone Ấn Độ

Hoạt động sản xuất iPhone tại Wistron Ấn Độ đã bắt đầu trở lại

16:47, 16/04/2021

Đối tác lắp ráp iPhone tại Ấn Độ Wistron đã thực hiện thay đổi cơ cấu quản lý của công ty nhằm giải quyết vấn đề sau sự cố công nhân bạo loạn vào tháng 12 năm ngoái.