Kaihaein Lee

Lời giải nào cho những trở ngại chính của 5G ?

Lời giải nào cho những trở ngại chính của 5G ?

14:03, 22/06/2021

5G sẽ vươn xa hơn nhiều so với công nghệ không dây cốt lõi, đồng thời có thể ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, quá trình bắt tay vào triển khai 5G cho thấy có những vấn đề nhất định.