Kaspersky Security

Kaspersky thu mua Brain4Net để đẩy mạnh giải pháp XDR bằng dịch vụ SASE

Kaspersky thu mua Brain4Net để đẩy mạnh giải pháp XDR bằng dịch vụ SASE

11:47, 02/11/2021

Công ty an ninh mạng toàn cầu dẫn đầu trong lĩnh vực bảo vệ điểm cuối, đã mua lại công ty Brain4Net – công ty đã và đang phát triển các giải pháp và dịch vụ để giúp các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ thích ứng với các công nghệ hiện đại.