khai sinh

Người Hà Nội đã có thể khai sinh, khai tử trực tuyến

Người Hà Nội đã có thể khai sinh, khai tử trực tuyến

11:24, 10/08/2016

Thông tin từ Sở TTTT Hà Nội cho biết: Từ hôm nay (10/8), Hà Nội chính thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại 144 phường thuộc 10 quận và đến hết năm, sẽ triển khai tại tất cả 584 xã/phường.