Kim Tín

Tập đoàn Kim Tín đầu tư 5 triệu USD cho dự án chuyển đổi số

Tập đoàn Kim Tín đầu tư 5 triệu USD cho dự án chuyển đổi số

13:57, 05/06/2021

Tập Đoàn Kim Tín mới đây đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn FPT, chính thức khởi động dự án Chuyển đổi số toàn diện với tổng chi phí dự kiến lên đến 5 triệu USD.