Kwai Apple store

Kwai vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Apple store và Google Play

21:02, 20/03/2018

Mạng xã hội video Kwai vừa đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Apple store và Google Play với mức điểm mà Kwai đạt được hiện tại là 4,6.