LG Electronics

LG giới thiệu 5 bộ cảm biến IoT sử dụng tại nhà

LG giới thiệu 5 bộ cảm biến IoT sử dụng tại nhà

14:13, 24/07/2017

Ngày 24/7, LG đã giới thiệu 5 bộ cảm biến Internet-of-Things (IoT) khác nhau có thể sử dụng tại nhà, một bước đi phù hợp với nỗ lực của công ty trong việc đưa vào những công nghệ mới nhất.