LoadCore

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vận hành trên đám mây

Keysight giới thiệu giải pháp đo kiểm vận hành trên đám mây

13:56, 05/08/2022

Keysight Technologies vừa công bố các giải pháp đo kiểm kiến trúc mạng truy nhập mở Open Radio Access Network Architect (KORA), hoạt động theo phương thức vận hành trên đám mây.