logistic

Tự tin mua hàng "xuyên biên giới" với dịch vụ mới của DHL

Tự tin mua hàng "xuyên biên giới" với dịch vụ mới của DHL

17:35, 08/02/2017

Số đơn hàng được vận chuyển trong khối thương mại điện tử tăng từ 10% năm 2013 lên hơn 20% năm 2016 trong tổng số các đơn hàng quốc tế của DHL Express. Đây là một trong những yếu tố khiến DHL quyết định ra mắt dịch vụ Chuyển hàng theo yêu cầu phục vụ mua sắm trực tuyến quốc tế.