lưu trữ đám mây

NetApp tăng cường năng lực sáng tạo với giải pháp lưu trữ hợp nhất

14:08, 27/10/2023

Ngày 26/10/2023, NetApp công bố một số cập nhật cho giải pháp lưu trữ dữ liệu thống nhất duy nhất trong ngành, bao gồm các sản phẩm lưu trữ khối mới giúp tăng cường tính bền vững và tiết kiệm chi phí đáng kể, nhiều cải tiến cho dịch vụ lưu trữ đám mây công cộng, và cập nhật cho dịch vụ NetApp Keystone Storage-as-a-Service (STaaS) - tất cả đều được thiết kế hướng tới sự đơn giản, tiết kiệm, bảo mật và bền vững cho khách hàng.