mã độc

Việt Nam thiệt hại 14.900 tỷ đồng do virus máy tính

Việt Nam thiệt hại 14.900 tỷ đồng do virus máy tính

12:12, 30/09/2019

Những con số thống kê giật mình này vừa được chia sẻ tại Hội nghị Sơ kết công tác giám sát An toàn thông tin trên mạng CNTT trọng yếu của Đảng và Chính phủ giai đoạn 2013 - 2019.