Mã độc Joker

Phần mềm có mã độc Joker đã quay trở lại, xóa 15 ứng dụng này ngay

Phần mềm có mã độc Joker đã quay trở lại, xóa 15 ứng dụng này ngay

14:43, 24/11/2021

Mã độc Joker (Malware Joker) đã quay trở lại. Bạn có cài các ứng dụng này trên smartphone của mình không? Hãy xóa ngay lập tức nhé.