mã độc tống tiền

Xuất hiện ransomware ép nạn nhân... chơi game

Xuất hiện ransomware ép nạn nhân... chơi game

10:15, 12/04/2018

Không phải tất cả các cuộc tấn công mã độc tống tiền đều gây hại, ít nhất với PUBG Ransomware.