Meteor Lake

Intel điều chỉnh bộ xử lý Meteor Lake để đối đầu Apple

Intel điều chỉnh bộ xử lý Meteor Lake để đối đầu Apple

11:20, 10/05/2022

Intel được cho là đang thực hiện một số thay đổi lớn đối với kiến trúc của chip Meteor Lake sắp tới. Điều này có thể mang lại lợi thế cho Intel so với các đối thủ như Apple.