Microsoft 365 Family

Giảm 50% giá Office, Microsoft muốn thu hút người dùng Office lậu

Giảm 50% giá Office, Microsoft muốn thu hút người dùng Office lậu

11:40, 13/12/2021

Như là một phần trong nỗ lực táo bạo để giảm bớt vấn nạn gian lận phần mềm Office, Microsoft đang thực hiện chương trình giảm 50% giá bộ Office cho một số người sử dụng phiên bản vi phạm bản quyền.