môi trường đám mây

Đánh cắp dữ liệu, trộm tiền điện tử... là nguy cơ lớn nhất trên môi trường đám mây

Đánh cắp dữ liệu, trộm tiền điện tử... là nguy cơ lớn nhất trên môi trường đám mây

16:30, 11/06/2020

Tội phạm có động cơ tài chính là mối đe dọa phổ biến nhất nhắm vào môi trường đám mây, đây là kết luận rút ra từ các trường hợp ứng phó sự cố X-Force của IBM.