Nâng cấp Windows 11

Một số thiết bị Surface cũ không thể nâng cấp Windows 11

Một số thiết bị Surface cũ không thể nâng cấp Windows 11

12:07, 28/06/2021

Sau khi công bố Windows 11, Microsoft xác nhận khoảng một nửa trong số 25 thiết bị Surface hiện có sẽ không đủ điều kiện nâng cấp lên Windows 11.