NCOVI

Ứng dụng phòng, chống dịch NCOVI sẽ bị gỡ sau hơn một năm ra mắt

13:18, 20/10/2021

Nhà phát triển NCOVI đã thông báo người dùng chuyển sang PC-COVID, một ứng dụng phòng chống dịch mới được phát hành.