Ngày sáng tạo Huawei

Huawei công bố đã ký hơn 50 hợp đồng thương mại 5G trên toàn thế giới

Huawei công bố đã ký hơn 50 hợp đồng thương mại 5G trên toàn thế giới

16:39, 03/09/2019

Châu Á – Thái Bình Dương đang dẫn đầu thế giới về triển khai 5G, nhận định trên được Huawei đưa ra trong khuôn khổ Ngày Sáng tạo Huawei Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 5, diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc).