Ngày sáng tạo Huawei

Huawei công bố đã ký hơn 50 hợp đồng thương mại 5G trên toàn thế giới

16:39, 03/09/2019

Châu Á – Thái Bình Dương đang dẫn đầu thế giới về triển khai 5G, nhận định trên được Huawei đưa ra trong khuôn khổ Ngày Sáng tạo Huawei Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 5, diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc).