Nghiên cứu Zebra

Zebra: 6 trên 10 nhà bán lẻ được khảo sát muốn đẩy nhanh đầu tư công nghệ vì đại dịch

Zebra: 6 trên 10 nhà bán lẻ được khảo sát muốn đẩy nhanh đầu tư công nghệ vì đại dịch

16:43, 04/05/2021

Hơn 80% người ra quyết định xem thanh toán thông minh, phần mềm quản lý nhân sự và công nghệ phân tích dự báo là những công nghệ mới quan trọng vào năm 2025.