Người dùng Instagram

Instagram cho phép người dùng đăng bài từ PC

Instagram cho phép người dùng đăng bài từ PC

10:36, 20/10/2021

Người dùng Instagram trên PC cuối cùng cũng có khả năng thêm ảnh và video mới thay vì phải dựa vào thiết bị di động như hiện nay.