Người dùng Twitter

Rò rỉ dữ liệu của 5,4 triệu người dùng Twitter

14:50, 05/12/2022

Cáo báo cáo mới đây cho biết, thông tin cá nhân của 5,4 triệu người dùng Twitter bị rò rỉ trên mạng.