Người nổi tiếng

Loại coin Kiều Minh Tuấn quảng cáo giá gần về 0

Loại coin Kiều Minh Tuấn quảng cáo giá gần về 0

10:25, 28/06/2021

Nếu mua FXT ngay sau khi xem các bài quảng cáo của người nổi tiếng và giữ hơn 1 tháng, nhà đầu tư mất 133 lần tài sản.