Nguy cơ tấn công mạng

Nguy cơ tấn công APT từ lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Windows

Nguy cơ tấn công APT từ lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Windows

11:20, 25/06/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi dự báo sớm nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng gửi các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cùng các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính (tại công văn số 2210/BTTTT-CATT ngày 22/6/2021).