Nhân lực CNTT

Giải pháp nào để lấp đầy "khoảng trống" về nhân lực an ninh mạng?

Giải pháp nào để lấp đầy "khoảng trống" về nhân lực an ninh mạng?

Hôm qua, lúc 15:02

Thiếu hụt khoảng 2,1 triệu nhân viên an ninh mạng, châu Á - Thái Bình Dương đang trở thành một thị trường đầy tiềm năng về dịch vụ bảo mật