nhân viên

Nhà kho robot của Amazon làm tăng tỷ lệ nhân viên bị thương

Nhà kho robot của Amazon làm tăng tỷ lệ nhân viên bị thương

11:19, 05/10/2020

Kể từ năm 2014, Amazon đã quảng cáo về hiệu quả và lợi ích an toàn của các trung tâm xử lý hàng hóa tự động mới, nơi robot hỗ trợ cho con người.