Noel Hupont

ABB bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Giám đốc Ban Công nghệ Điện tại Việt Nam

17:38, 18/11/2019

Ngày 15/11, ABB đã bổ nhiệm ông Noel Hupont làm Tổng Giám đốc và đồng thời là Giám đốc Ban Công nghệ Điện tại Việt Nam, có hiệu lực từ tháng 10 năm 2019. Ô