one note

Microsoft Teams và OneNote được tích hợp Adobe Spark

14:35, 14/09/2020

Với mục tiêu giúp các trường học và giáo viên phát huy khả năng sáng tạo của học sinh, đội ngũ nhân viên của Adobe Education thông báo đã tích hợp Adobe Spark vào hai ứng dụng phổ biến của Microsoft là Teams và OneNote.