Oppo Air Glass

OPPO ra mắt kinh thông minh Air Glass

OPPO ra mắt kinh thông minh Air Glass

11:28, 17/12/2021

Air Glass nhỏ gọn, kết hợp với kính mắt thông thường, hỗ trợ hiển thị một số thông tin nhất định.