phát triển mạng 6G

Mạng 6G sẽ lần đầu tiên được triển khai vào năm 2028?

14:29, 22/02/2023

Ngày 20/2, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố họ có kế hoạch ra mắt mạng thế hệ thứ sáu (6G) của riêng mình vào năm 2028 và trở thành quốc gia đầu tiên triển khai mạng 6G.