pin graphene

Công nghệ pin graphene đã sẵn sàng đến với smartphone

Công nghệ pin graphene đã sẵn sàng đến với smartphone

17:08, 20/01/2020

Pin graphene có thể đến với smartphone sớm hơn dự kiến, khi công ty Real Graphene của Mỹ tuyên bố họ đang chuẩn bị giới thiệu công nghệ cho các nhà sản xuất smartphone.