quản lý cuộc gọi nhóm

WhatsApp tăng cường quản lý cuộc gọi nhóm

WhatsApp tăng cường quản lý cuộc gọi nhóm

15:23, 20/06/2022

WhatsApp vừa thêm một số tính năng mới giúp việc quản lý cuộc gọi nhóm dễ dàng hơn, đó là cho phép người dùng tắt tiếng hoặc nhắn tin cho những người cụ thể trong cuộc gọi nhóm.