quản lý vận tải

Bắc Kỳ Logistics áp dụng quản lý vận tải trên nền tảng ĐTĐM

Bắc Kỳ Logistics áp dụng quản lý vận tải trên nền tảng ĐTĐM

15:33, 10/05/2018

Từ tháng 7/2018, Bắc Kỳ Logistics sẽ hoàn thành việc triển khai và đưa ứng dụng quản lý vận tải trên nền tảng điện toán đám mây vào hoạt động chính thức (ĐTĐM).