rò rỉ trực tuyến

Mã nguồn Twitter bị rò rỉ trực tuyến

15:53, 27/03/2023

Theo hồ sơ của tòa án, các đoạn mã máy tính được sử dụng để chạy Twitter đã bị rò rỉ trực tuyến.