Robot Leka

Robot dành cho trẻ bị tự kỷ và trẻ khuyết tật được giới thiệu tại CES 2017

Robot dành cho trẻ bị tự kỷ và trẻ khuyết tật được giới thiệu tại CES 2017

11:28, 06/01/2017

Cùng với các sản phẩm điện tử tiêu dùng, nhiều thiết bị công nghệ độc đáo và hữu ích đã được mang đến CES 2017. Một trong số đó là robot dành cho trẻ bị tự kỷ và trẻ khuyết tật, giúp các em tiếp cận thông tin nhanh và hiệu quả hơn.