robot y tế

Robot lấy máu có tỷ lệ chính xác cao hơn con người

Robot lấy máu có tỷ lệ chính xác cao hơn con người

11:16, 11/02/2020

Các robot được sử dụng trong hoạt động lấy máu có tỷ lệ chính xác lên tới 87%, cao hơn so với tỷ lệ mà con người thao tác trong hoạt động này tại trung tâm y tế.