sẵn sàng AI

Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng AI toàn cầu 2022

14:35, 01/02/2023

Đây là kết quả vừa được công bố trong báo cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ (Government AI Readiness Index) năm 2022” do Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện.