Serial Number

Người dùng nên cẩn trọng khi chia sẻ Serial Number, IMEI

15:43, 11/05/2017

Mỗi chiếc smartphone đều có Serial Number riêng được in trên nắp hộp, được sử dụng để xác định và phân biệt với những model điện thoại khác.