sinh hoạt khoa học công nghệ

Workshop về kỹ thuật học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

18:23, 22/02/2017

"Phân tích và hiểu ý định người dùng trong ngôn ngữ tự nhiên: thử thách, giải pháp và ứng dụng" - đây là chủ đề của buổi chia sẻ thông tin do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức vào ngày 4/3 tới tại Hà Nội.