SmartKYC

GMO-Z.com RUNSYSTEM lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam

GMO-Z.com RUNSYSTEM lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam

10:46, 12/09/2022

Sáng ngày 10/09/2022, tại Lễ Trao giải TOP 10 Doanh nghiệp CNTT 2022, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã được xướng tên tại Hạng mục Xuất khẩu phần mềm và Dịch vụ CNTT, đánh dấu 6 năm liên tiếp nằm trong doanh nghiệp dẫn đầu của lĩnh vực này.