sở TT&TT Hải Phòng

Sở TT&TT Hải Phòng cảnh báo về máy tính Lenovo

14:53, 04/01/2016

Giám đốc Sở TT&TT Hải Phòng Hoàng Duy Đỉnh cảnh báo: Các cơ quan phải dùng các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành để rà soát, kiểm tra thiết bị có bị gắn chip, cài đặt phần mềm như LSE của Lenovo hay không để xử lý cho an toàn.