Sony

Sony 'bốc hơi' 10 tỉ USD giá trị thị trường

Thứ ba lúc 15:03

Giá trị thị trường của Sony giảm 10 tỉ USD sau báo cáo tài chính đầy thất vọng về mảng trò chơi điện tử.