Sử dụng năng lượng tái tạo

Facebook đạt mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo

Facebook đạt mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo

14:42, 19/04/2021

Facebook cho biết họ đã đạt được mục tiêu cung cấp năng lượng cho các hoạt động toàn cầu của mình hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, mặc dù trễ hơn so với mục tiêu đề ra ban đầu là 2020.