sửa chữa AirPods Pro

Apple mở rộng chương trình sửa chữa AirPods Pro

Apple mở rộng chương trình sửa chữa AirPods Pro

12:03, 18/10/2021

Apple đang mở rộng chương trình sửa chữa cho AirPods Pro trong 3 năm kể từ ngày bán thay vì chỉ 2 năm như hiện tại.